23 กุมภาพันธ์ 2023

Nala

"Nala" Th.Ch.Nala vom Weinbergbick
23 กุมภาพันธ์ 2023

Frodo

"Frodo" BIS.Am.Ch.Kimberlite’s Perdido Key V Signature
23 กุมภาพันธ์ 2023

Th.ch.Zaza

"Zaza" New Champions / Best Of Winner
23 กุมภาพันธ์ 2023

Th.ch.Sky

"Sky" New Champions
22 กุมภาพันธ์ 2023

Th.Ch.Pharoh’s

Pharoh Th.Ch.Pharoh’ […]
22 กุมภาพันธ์ 2023

Taro

(Ch.Perfect Companion's Tender Luv and Care Taro)
22 กุมภาพันธ์ 2023

MudMee

(Ch.Perfect Companion's Thai Mudmee)
22 กุมภาพันธ์ 2023

TH.CH. KARA

TH.CH. KARA Kara Won Best Puppy in Show at her 10 month old In 2008 we sent only one Golden into the ring and she is Number one female Golden 2008!!! Her name is “Kara” ในปี 2008 เราส่ง “คาร่า” โกลเด้นเพียงตัวเดียวลงประกวด และ ต่อมาโกลเด้นตัวนั้น ก็คือ โกลเด้นอันดับ 1 เพศเมีย ปี 2008
22 กุมภาพันธ์ 2023

Th.Ch.Mango

Th.Ch.Mango