Phase C. Protection

Phase C. Protection

ตอน ค. ต่อสู้ป้องกัน

ขั้นตอนการทดสอบต่อสู้ป้องกัน IGP 1-3 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเดียวที่สามารถทดสอบคุณสมบัติที่ถ่ายทอดทางสายเลือดในสุนัขใช้งาน เป็นขั้นตอนที่กีฬาชนิดนี้ให้ความสำคัญมากที่สุด ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ในขณะที่ ตอน ก. และ ข. ต้องได้ 70 คะแนนขึ้นไป โดยการต่อสู้ป้องกันนั้นเป็นพาร์ทการสอบที่สามารถประเมินสิ่งที่เรียกว่า “TSB” ซึ่งหมายถึง แรงขับจากภายใน ความมั่นคงในตัวเอง และอดทนต่อแรงกดดัน เป็นการทดสอบจิตประสาทในสุนัข

ซึ่งในงานประกวดสุนัขสายพันธุ์ใช้งานส่วนมาก มักจะมีการทดสอบนี้ด้วย เพิ่มเติมจากการประกวดประเภทสวยงาม (Conformation) โดยนำคะแนน TSB มาพิจารณาร่วมด้วยเสมอในงานใหญ่ประจำปี

TSB เป็นการทดสอบความกล้าหาญ ความอึด อดทน ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมั่นคงในอารมณ์ ไม่หวั่นไหวแม้อยู่ในสถานะการณ์เครียด มีความมุ่งมั่นตั้งใจยืนหยัดและกล้าเข้าจู่โจมเมื่อถูกโจมตี จิตประสาทที่เข้มแข็งมั่นคงนั้นมาจากภายในตัวสุนัขเอง ไม่ใช่การฝึกให้แสดงออก เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่แท้จริงของตัวตนสุนัข ซึ่งผู้ฝึกไม่สามารถปั้นสุนัขให้ทำงานอารักขาได้ดี หากสุนัขขาดแรงขับ, ความมุ่งมั่น, ความกล้าหาญและจิตประสาทที่มั่นคง 

ขั้นตอนการทดสอบ IGP1 ตอน C มีดังนี้ 

 • เตรียมสุนัขเข้าสนามโดยเดินเข้าตามทิศทางที่กรรมการกำหนดไว้ให้เพื่อไปยังจุดปล่อยตัว
 • เมื่อถึงจุดปล่อยตัวยกมือส่งสัญญาณเมื่อพร้อมปลอดสายจูงออกจากตัวสุนัขและสั่งสุนัขไปที่ซุ้มที่มี Helper สุนัขต้องเห่าอย่างตั้งใจดุดันมุ่งมั่นกล้าหาญและต่อเนื่องจนกว่าผู้ฝึกจะสั่ง 
 • รอสัญญาณจากกรรมการอนุญาตให้ไปยืนประจำจุดจากนั้นรอกรรมการให้เข้าไปยืนข้างสุนัขหรือเรียกกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากต้องการใส่สายจูงสามารถทำได้เช่นกันเมื่อตอนเข้าไปรับสุนัขและสั่งสุนัขนั่งให้เรียบร้อยใส่สายจูงจากนั้นสั่งชิดไปยังตำแหน่งเช่นเดียวกัน กับจุดที่ยืนรอกรรการ
 • เมื่อเรียกหรือใส่สายสั่งชิดมาจุดที่ยืนรอหน้าซุ้มแล้ว ผู้ฝึกสั่งผู้ช่วยกรรมการ(Helper) ออกจากซุ้มเพื่อไปจุดที่กำหนดไว้เพื่อทำขั้นตอนยับยั้งผู้ร้าย (Escape) 
 • เมื่อ Helper ไปยืนที่จุด กรรมการอนุญาตให้นำสุนัขไปยังจุดต่อไป สั่งชิดจากนั้น เดินไปหยุดจุดสำหรับยับยั้งหากใส่สายจูงให้ปลดสายจูงออกจากตัวสุนัขก่อนสั่งสุนัขหมอบ เมื่อสุนัขหมอบผู้จูงกลับไปยืนหน้าซุ้ม เพื่อรอกรรมการขั้นตอนต่อไป
 • เมื่อผู้จูงเข้าซุ้มแล้ว กรรมการจะบอกให้ Helper วิ่งหนีอย่างรวดเร็วสุนัขต้องกัด Helper ให้เต็มปากภายในระยะที่ Helper วิ่งไม่เกิน 10 ก้าว เมื่อสุนัขกัดยับยั้ง Helper ได้แล้ว Helper จะวิ่งไปยังจุดที่หยุด เมื่อ Helper หยุดผู้ฝึกจะสั่งปล่อยทันที จากนั้นกรรมการจะให้สัญญาณให้ Helper ต่อสู้กลับ สุนัขต้องกัดทันทีให้เต็มปาก Helper  จะตีสุนัขทุก 5-7 ก้าว แล้วหยุดสั่ง ผู้ฝึกสั่งปล่อยอีกครั้ง กรณีไม่ผ่าน ขั้นตอนยับยั้ง หากสุนัขกัดไม่ติดภายใน 10 ก้าวหรือกัดแล้วหลุดถือว่าไม่ผ่านการทดสอบทันที กรณีควบคุมสุนัขไม่ได้ถือว่ายุติการแข่งขันได้ทันที
 • เมื่อสั่งสุนัขปล่อยแล้วกรรมการอนุญาตให้ไปรับสุนัขผู้ควบคุมเดินเข้าไปข้างตัวสุนัขสั่งสุนัขนั่งกรณีใช้สายใส่สายจูง 
 • เมื่อใส่สายจูงเรียบร้อยสั่งสุนัขชิดเดินไปด้านหลัง Helper หรือ ให้ Helper ถอยหลังแล้วสั่งชิดพร้อมกับสุนัขไปควบคุม Helper ด้านที่ไม่มีกระสอบแขน 
 • เมื่อควบคุม Helper ด้านข้างแล้วขอไม้ตีจาก Helper สั่ง Helper เดินไปหากรรมการพร้อมกับผู้ควบคุมตัว Helper ไปหากรรการ สุนัขต้องสนใจ Helper ตลอดเวลาและอยู่ในตำแหน่งด้านข้างผู้ฝึกเสมอ
 • เมื่อควบคุมตัว Helper มาถึงกรรมการ ยืนไม้ให้กรรมการจากนั้นสั่งสุนัขชิดไปจุดปล่อยกัดระยะไกล
 • เมื่อถึงจุดปล่อยกัดระยะไกล สั่งสุนัขนั่งให้เรียบร้อยและปลดสายจูงหากใช้สายจูงรอสัญญาณจากกรรมการ ในระหว่างนี้ H จะตะโกนเพื่อกดดันสุนัข เมื่อให้สัญญาณปล่อยตัวสุนัขต้องวิ่งทันที ก่อนถึงตัว Helper จะตะโกนพร้อมยกไม้ในจังหวะเดียวกันที่สุนัขจะกัดเพื่อกดดันสุนัข เมื่อสุนัขกัดแล้ว Helper จะวิ่งไปยังจุดที่กำหนดพร้อมสุนัขที่กัดอยู่ เมื่อหยุดที่จุดแล้วรอกรรมการส่งสัญญาณให้สั่งปล่อย 
 • เมื่อสั่งสุนัขปล่อยแล้วรอสัญญาณกรรมการให้เดินไปยืนข้างสุนัขจากนั้นสั่งสุนัขนั่งใส่สาย ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนควบคุมตัว ยืนไม้ให้กรรมการ จากนั้นสั่งชิดออกจากกรรมการ 10 ก้าวจบการทดสอบ

 

IGP 2  มีความยากเพิ่มเติมจากการทดสอบ IGP1 ดังนี้ 

 • กำหนดให้มีการวนซุ้มจำนวน 4 ซุ้ม 
 • เพิ่มขั้นตอนควบคุมตัวจากด้านหลัง โดยมีขั้นตอนหลังจาก ยับยั้ง Helper เมื่อสั่งปล่อยหลังจาก Helper  ต่อสู้กลับสั่งปล่อยอีกครั้ง ผู้ฝึกเดินเข้าไปยืนข้างสุนัขสั่งสุนัขนั่ง และสั่ง Helper ถอยออกไปประจำจุด เมื่อ Helper ประจำจุดเรียบร้อย ผู้ฝึกสั่ง Helper เดินไปข้างหน้า จนกว่ากรรการจะบอกให้ Helper หยุด เมื่อ Helper ผู้ฝึกควบคุมสุนัขเข้าไปยังตำแหน่งคุมตัว Helper รับไม้จาก Helper สั่ง Helper รายงานตัวกรรมการและส่งมอบไม้ให้กรรมการ จากนั้นผู้ฝึกสั่งสุนัขชิดเดินไปยังจุดปล่อยตัวกัดไกล 
 • เมื่อถึงจุดกัดไกล ปล่อยสุนัขกัดจะมีขั้นตอนเพิ่มจาก IGP 1 คือ Helper ต่อสู้ให้สุนัขกัดอีกครั้ง จากนั้นสั่งปล่อย เข้าสู่การควบคุมตัวเหมือนเช่น IGP 1

 

IGP 3  มีความยากเพิ่มเติมจากการทดสอบ IGP1 ดังนี้

 • กำหนดให้มีการวนซุ้มจำนวน 6 ซุ้ม 
 • เพิ่มขั้นตอนตวบคุมตัวจากด้านหลัง โดยมีขั้นตอนหลังจาก ยับยั้ง Helper เมื่อสั่งปล่อยหลังจาก Helper ต่อสู้กลับ สั่งปล่อยอีกครั้ง  ผู้ฝึกเดินเข้าไปยืนข้างสุนัขสั่งสุนัขนั่ง และสั่ง Helper ถอยออกไปประจำจุด เมื่อ Helperประจำจุดเรียบร้อย ผู้ฝึกสั่ง Helper เดินไปข้างหน้า จนกว่ากรรมการจะบอกให้ Helper หันกลับมาต่อสู้กลับทันที สุนัขต้องวิ่งออกไปกัดทันที เมื่อ Helper หยุดสั่งปล่อย กรรมการสั่งให้ผู้ฝึกไปยืนข้างสุนัข จากนั้นผู้ฝึกควบคุมสุนัขเข้าไปยังตำแหน่งคุมตัว Helper รับไม้จาก Helper สั่ง Helper รายงานตัวกรรมการและส่งมอบไม้ให้กรรมการ จากนั้นผู้ฝึกสั่งสุนัขชิดเดินไปยังจุดปล่อยตัวกัดไกล 
 • เมื่อถึงจุดกัดไกลปฎิบัติเช่นเดียวกับ IGP 2 ขั้นตอนต่อสู้ระยะไกล 

 

แบบฝึกหัด IGP-1 IGP-2 IGP-3
1.ค้นหาผู้ล่อกัด (Search for the Helper) 5 5 10
2.เฝ้าและเห่าคุม หรือ เห่าสกัด (Bark and Hold) 15 15 15
3.ยับยั้ง/ป้องกันผู้ล่อกัดเมื่อหลบหนี (Prevention of Attempted Escape) 20 15 10
4.ยับยั้ง/ป้องกันการโจมตีขณะเฝ้า (Defense against an attack from the guarding phase) 30 20 15
5.ควบคุมจากด้านหลัง (Back transport) - 5 5
6.ยับยั้ง/ป้องกันการโจมตีขณะควบคุมจากด้านหลังหรือ ผู้ล่อกัดโจมตีสุนัขขณะควบคุมจากด้านหลัง

 (Attack on the dog out of the back transport)

- - 15
7.โจมตีสุนัขขณะเคลื่อนที่จากระยะไกล หรือ กัดไกล

(Attack on the dog out of motion)

30 20 15
8.ยับยั้ง/ป้องกันการโจมตีขณะเฝ้า (Defense against an attack from the guarding phase) ของ IGP-2 และ IGP-3 - 20 15
Total Score 100 100 100

หมายเหตุ : การป้องกันและยับยั้ง หมายถึง การที่สุนัขเข้ากัด (Grip) ผู้ล่อกัด ไม่ว่าจะเป็นขณะหลบหนี หรือ ขณะการโจมตีใส่ตัวผู้ควบคุมและสุนัข