Phase A. Tracking

Phase A. Tracking 

ตอน ก. สะกดรอย

ขั้นตอนการทดสอบสะกดรอย IGP 1-3 

เป็นการทดสอบทักษะการดมกลิ่นของสุนัข โดยกติกากำหนดไว้ว่า สุนัขต้องเดินตามรอยเท้าของผู้วางรอย ผู้ควบคุมสุนัขสามารถทำได้เพียงเดินตามสุนัขด้วยการจับปลายสายจูงระยะยาว 10 เมตร โดยห้ามควบคุมสุนัขทุกกรณี และเมื่อเจอสิ่งของ (Article) ที่ถูกทิ้งไว้จำนวน 3 ชิ้น (ซึ่งกำหนดไว้ว่าสิ่งของนั้นต้องทำมาจากวัสดุต่างชนิด เช่น หนังสัตว์แท้ ไม้ พรม เป็นต้น) สุนัขต้องแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งต่อสิ่งของทั้ง 3ชิ้น เช่น การหมอบ เป็นต้น และเมื่อค้นหาครบ 3 ชิ้น ต้องนำมาแสดงให้กรรมการเห็น

นอกจากการแสดงพฤติกรรม ผู้ควบคุมสุนัขสามารถเลือกวิธี “การรีทรีฟ” ซึ่งหมายถึงการที่สุนัขคาบสิ่งของกลับมาให้เมื่อเจอสิ่งของ ผู้ควบคุมต้องอยู่ที่ปลายสายรอสุนัขเอาของมาให้ และให้เริ่มค้นหาต่อ ณ ตำแหน่งที่ผู้ควบคุมได้รับสิ่งของ

ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละระดับการสอบ ดังนี้ 

IGP 1 

ผู้จูงสุนัขนำสิ่งของที่จะวางรอยมาเอง จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ ไม้ หนัง พรม  โดยผู้จูงสุนัขเป็นผู้เดินวางรอยเอง ขั้นต่ำ 300 ก้าว โดยทุก 50 ก้าวจะเป็นการทิ้งสิ่งของหรือหักมุมเลี้ยว โดยมีการเดินหักมุมเลี้ยว 2 ครั้ง ซ้ายหรือขวาก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นผู้กำหนดการวางสิ่งของและมุมเลี้ยวทั้งหมด เมื่อผู้จูงวางรอยเสร็จต้องทิ้งรอยเท้าไว้อย่างน้อย 20 นาทีก่อนเริ่มการสะกดรอย 

เมื่อเข้าสู่การสะกดรอย ผู้จูงนำสุนัขรายงานตัวต่อกรรมการพร้อมสายจูงสั้นและสายจูงยาว 10 เมตร ผู้ควบคุมปล่อยสุนัขที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้น(ธง) รอจนสุนัขเดินสุดสายจูง (10 เมตร) ผู้จูงถึงสามารถเดินตามสุนัขได้ สุนัขต้องมั่นใจ ไม่หลงรอยเลี้ยว หรือสัมผัสสิ่งของ โดยเมื่อเจอสิ่งของสุนัขต้องแสดงพฤติกรรมหรือรีทรีฟ หากทำได้ครบก็จะได้คะแนนเต็มในส่วนการแข่งขัน หากสุนัขหลงรอบเลี้ยว ในกรณีนี้ผู้ควบคุมไม่สามารถดึงสุนัขกลับมาได้ ทำได้เพียงสั่งให้สุนัขดมต่อ โดยใช้เวลาในการสะกดรอยไม่เกิน 15 นาที จากจุดธงเริ่มต้นถึงจุดที่เจอสิ่งของชิ้นสุดท้าย

IGP 2

สำหรับ IGP 2 มีขั้นตอนการทดสอบเช่นเดียวกับ IGP 1 แต่จะมีความยากเพิ่มเติม ดังนี้ ผู้วางรอยเท้าจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้จูงสุนัข รวมถึงสิ่งของที่นำมาใช้วางต้องเป็นของคนอื่น วางระยะการเดินไม่ต่ำกว่า 400 ก้าว (เพิ่มจาก IGP 1 100 ก้าว) ระยะเวลาในการทิ้งกลิ่นรอยเท้าอย่างน้อย 30 นาที ระยะเวลาในการแข่งขันเท่ากันกับ IGP 1โดยใช้เวลาในการสะกดรอยไม่เกิน 15 นาที จากจุดธงเริ่มต้นถึงจุดที่เจอสิ่งของชิ้นสุดท้าย

IGP 3 

สำหรับ IGP 3 มีขั้นตอนการทดสอบเช่นเดียวกับ IGP 2 แต่จะมีความยากเพิ่มเติม ดังนี้ จุดที่ทิ้งสิ่งของจะต้องห่างจากจุดเริ่มต้น(ธง) อย่างน้อย 100 ก้าว (ซึ่งใน IGP 1 และ2 สามารถวางสิ่งของจากจุดเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 3 ก้าวแรก) และวางระยะการเดินไม่ต่ำกว่า 600 ก้าว (เพิ่มจาก IGP 2 200 ก้าว) ทุกชิ้นกรรมการจะเป็นผู้ส่งสัญญาณให้วาง เมื่อวางรอยเสร็จต้องทิ้งรอยเท้าไว้อย่างน้อย 60 นาที ใช้เวลาในการสะกดรอยไม่เกิน 20 นาที จากจุดธงเริ่มต้นถึงจุดที่เจอสิ่งของชิ้นสุดท้าย

 

IGP-1 IGP-2 IGP-3
สนาม

(สนามอื่น (Fr))

(สนามซ้อมประจำ (E))

E Fr Fr
ความยาว Track ขั้นต่ำ 300 ก้าว 400 ก้าว 600 ก้าว
จำนวนขาหรือด้าน (Legs) 3 3 5
จำนวนมุมเลี้ยว (Corners) 2 2 4
ระยะทางระหว่างมุม อย่างน้อย 50 ก้าว อย่างน้อย 50 ก้าว อย่างน้อย 50 ก้าว
Articles (สิ่งของ) 3 ชิ้น (ใช้ Article ส่วนตัวได้) 

คิดเป็น 7 คะแนนต่อชิ้น

3 ชิ้น (ต้องใช้ Article คนอื่นเท่านั้น) 

คิดเป็น 7 คะแนนต่อชิ้น

3 ชิ้น (ต้องใช้ Article คนอื่นเท่านั้น) 

คิดเป็น 7 คะแนนต่อชิ้น

ขนาดของ Article ยาว 10 ซม.

กว้าง 2-3 ซม.

หนา 0.5-1 ซม.

ยาว 10 ซม.

กว้าง 2-3 ซม.

หนา 0.5-1 ซม.

ยาว 10 ซม.

กว้าง 2-3 ซม.

หนา 0.5-1 ซม.

การวาง Article ชิ้นที่ 1 : ในขาแรก

ชิ้นที่ 2 : ในขาที่สอง

ชิ้นที่ 3 : ในตอนจบ

ชิ้นที่ 1 : ในขาแรก

ชิ้นที่ 2 : ในขาที่สอง

ชิ้นที่ 3 : ในตอนจบ

ชิ้นที่ 1 : ขาแรกหรือขากที่สอง แต่ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะ 100 ก้าว 

ชิ้นที่ 2 : ตามกรรมการสั่ง

ชิ้นที่ 3 : ในตอนจบ

ระยะเวลาทิ้ง Article 20 นาที 30 นาที 60 นาที
ระยะเวลาทั้งหมดของตอน ก.ที่กำหนดไว้ (กล่าวคือ ห้ามใช้ระยะเวลาเกินจากนี้) 15 นาที 15 นาที 15 นาที
แบบทดสอบที่ต้องผ่านก่อนสอบขั้นนี้ BH/VT IGP 1 IGP2