KNPV

KNPV (KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING)

สมาคมสุนัขตำรวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติความเป็นมา

KNPV หรือ สมาคมสุนัขตำรวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1907 ณ เมืองโรเซนดาล (Roosendaal) จังหวัดนอร์ทบราแบนต์ (Noord-Brabant) ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยแนวคิดในการเริ่มก่อตั้งนั้นมาจากกลุ่มคนผู้มีความสามารถในการฝึกสุนัข และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการก่อตั้งสมาคมสุนัขตำรวจ เพื่อเป็นสถาบันและแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมีเป้าหมายในการจัดการสุนัขตำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศเนเธอร์แลนด์

แนวคิดริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมนั้นมาจาก Mr.Couwenberg เจ้าของสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ชื่อ Max, Mr.Van Oosten เจ้าของสุนัขเชพเพิร์ดชื่อ Hector, Mr. Steijn เจ้าของสุนัขพันธุ์ ดัช เชพเพิร์ด ชื่อ Germanicus (Frits), และ Mr. Lokerse เจ้าของสุนัขพันธุ์ เฟรนซ์ เชพเพิร์ด ชื่อ Piet นอกจากนั้นยังมี Mr.Kessler และ Mr.Herfkens ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสมาคมสุนัขตำรวจขึ้น

ในช่วงเดือนกันยายน ปีค.ศ. 1907 Mr.Herfkens ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแข่งขันสุนัขตำรวจ ประเทศเยอรมัน (German Polizeihund Verein) และในงานนั้นเองที่เขาได้พบกับ Mr.Kessler ซึ่งมาจากเมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์บ้านเกิดเดียวกันกับเขา Mr.Kessler ยังเป็นเพื่อนกับ Mr.Stejin ทั้งสามมีความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งสมาคมสุนัขตำรวจของประเทศเนเธอแลนด์ให้ประสบค วามสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับในเยอรมัน และเบลเยี่ยม และในวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1907

จากความร่วมมือของทุกคน สมาคมสุนัขตำรวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ก่อตั้งขึ้นมา ณ ร้านขายยา ของ Mr. Stejin อย่างไรก็ตามวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการคือวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1907 ปัจจุบันสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่เมืองอาเมอร์สโพร์ต (Amersfoort)

สายพันธุ์สุนัขใน KNPV

ในช่วง 25 ปีแรก มีจำนวนสุนัขถึง 822 ตัว ที่ได้รับ KNPV Certificate โดยสายพันธุ์สุนัข 6 พันธุ์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในขณะนั้น ได้แก่ เยอรมันเชพเพิร์ดดัชเชพเพิร์ด มาลีนอยส์ โดเบอร์แมน ครุเนินดาล และ บูวิเย เด ฟลองเดรอะนอกจากนี้ในบันทึกข้อมูลยังมี แอเรเดล เทอร์เรียร์ 5 ตัว ไบรอาร์ด 8 ตัว เฟรนช์เชพเพิร์ด 15 ตัว ร็อตไวเลอร์ 9 ตัว และไจแอนท์ ชเนาเซอร์ 1 ตัว อีก 29ตัวที่เหลือนั้นเป็นพันธุ์ผสม

สาเหตุที่เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นที่นิยมในขณะนั้นเพราะเป็นสายพันธุ์ที่หาได้ค่อนข้างง่าย นอกจากเยอรมันเชพเพิร์ดแล้ว ดัชเชพเพิร์ดยังเป็นอีกสายพันธุ์ที่นิยมในการฝึกสุนัข KNPVอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าความนิยมของ เบลเยี่ยม มาลินอยส์ได้แซงขึ้นมาเนื่องจากดัชเชพเพิร์ดสี Fawn ไม่นับเป็นมาตรฐานสายพันธุ์ตามข้อกำหนดของ FCIในค.ศ. 1914 ทำให้จำนวนของดัชเชพเพิร์ดลดลงอย่างรวดเร็วแต่ลักษณะสายพันธุ์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของดัชเชพเพิร์ดกลับถูกยอมรับในสายพันธุ์เบลเยี่ยม มาลีนอยส์ จึงเป็นข้ออธิบายของสาเหตุการเพิ่มความนิยมของมาลินอยส์นอกจากนั้นสายพันธุ์ผสมกลับเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากการจดทะเบียนกับ FC ต้องเสียค่าธรรมเนียม ทำให้ผู้คนที่มุ่งเน้นการฝึกสุนัขใช้งาน (Title of working dog) จึงหันไปนิยมเลี้ยงสายพันธุ์ผสมมากกว่า

KNPV ในปัจจุบัน

กิจกรรม KNPV ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ถึงจะมีพื้นฐานจากการเป็นสุนัขตำรวจ แต่ก็นับเป็นหนึ่งในกีฬาสุนัข (Dog sport) ที่นิยมในประเทศเนเธอร์แลนด์และมีการจัดการแข่งขันประจำปีภายในประเทศ โดยคำรับรอง KNPV ในปัจจุบัน มีดังนี้ (KNPV certificates)

  • PH1 – Police dog 1
  • PH2 - Police dog 2
  • Obj.Bew – Object Guarding
  • Basic Tracking dog
  • Tracking dog – Tracking, Sorting, SAR discipline