About us

Dog training Center
ศูนย์ฝึกสุนัขใช้งาน ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ศูนย์ฝึกสุนัขใช้งาน (DTC, Dog Training Center) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขใช้งาน ในประเทศไทย แนะนำกิจกรรมที่มีความนิยมไปทั่วโลกให้กับคนไทย และผู้สนใจ ด้วยนโยบายสามประโยชน์ (เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และ องค์กร) ของท่านผู้บริหาร ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เพื่อจะสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้และให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ใช้งาน ทั้งพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด และ เบลเยี่ยมมาลินอยด์ ที่มีความเฉลียวฉลาดและใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งกิจกรรมของราชการ และสุนัขที่ใช้ในการกีฬาอย่าง IPO และ KNPV ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำสุนัขมาใช้ประโยชน์ ในการปกป้องทรัพย์สิน อารักขา ดมกลิ่นวัตถุระเบิด ยาเสพติด และ การกู้ภัย

ท่านได้มอบหมายให้อาจารย์พีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินสุนัขทุกสายพันธุ์จากสมาคมสุนัขโลก และเป็นกรรมการที่ตัดสินสุนัขมาแล้วทั่วโลก ได้รับเชิญ จาก 5ทวีป รวม 29ประเทศ รวมถึงการตัดสินรอบกลุ่มสุนัข งานประกวดสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2016 ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย

อาจารย์พีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกสุนัข

นอกจากนั้นศูนย์ฝึกของเรายังได้เชิญ นักกีฬาแข่งขันสุนัขใช้งาน Mr. Michael Lee ซึ่งได้อันดับ 4 ของโลก ในการแข่งขันสุนัขใช้งานโลก ปี 2014 ครูสมภพ สุวรรณวิภากร ครูฝึกคนไทยคนแรกที่ฝึกลูกสุนัข จนผ่านการสอบ IPO3

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาของกลุ่มสัตว์เลี้ยงของเครือฯ จากเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มาออกแบบศูนย์ฝึกสุนัขที่ครบวงจร และเป็นศูนย์ฝึกสุนัขยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก

หมู่อาคารประกอบด้วย โรงเรือนอเนกประสงค์ มีระบบดูแล ทำความสะอาด ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ห้องตรวจและห้องผ่าตัด สนามฝึกซ้อมในร่ม และสนามกลางแจ้งที่ได้มาตรฐาน

หลักสูตรของเราประกอบด้วยการให้ความรู้พื้นฐาน ตั้งแต่ประวัติสายพันธุ์ มาตรฐานสายพันธุ์ ลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละพันธุ์ ไปจนถึงการฝึก ประเภทต่างๆ เพื่อนำพวกเขามาใช้งาน และใช้ประโยชน์ ทั้งในการประกวดประเภทสวยงาม การแข่งขัน และการนำสุนัขเหล่านี้มาใช้งานจริง เช่นรักษาความปลอดภัย การดมกลิ่นหาวัตถุอันตราย และการอารักขา

การแข่งขันสุนัขใช้งาน IPO เป็นการฝึกพื้นฐาน ในการฝึกสุนัข ประกอบด้วย การฝึกเชื่อฟังคำสั่ง(Obedience )

การดมกลิ่น (Tracking)

การฝึกอารักขา (Protection )

การฝึกสุนัขเพื่อใช้ในกิจการทหารและตำรวจ หรือการฝึก KNPV

ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำ ทำให้ทีมงานมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะนำศูนย์ฝึกของเราให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป